Republikāņu izdevums #1

REPUBLIKĀŅI Saeimā

Republikāņi veido opozīciju Saeimā. To pārstāv republikāņi un Saeimas deputāti Kaspars Ģirģens un Ēriks Pucens. Ikviens republikānis (Republika dibinātājs, biedrs un kustības atbalstītājs) var vērsties pie mūsu pārstāvjiem Saeimā un ierosināt iniciatīvas. Rakstiet kaspars.girgens@saeima.lv vai eriks.pucens@saeima.lv .

Tālāk norādītas atsevišķas iniciatīvas, kuras mūsu Republikāņi iesnieguši Saeimas rudens sesijā.

ATBALSTĪTS:

  • No 2022.gada Veselības ministrija piešķīrusi papildu 4,9 miljonus eiro gadā reto slimību pacientu laboratoriskajiem izmeklējumiem un cistiskās fibrozes medikamentu kompensēšanai. Kā norāda Saeimas deputātu atbalsta grupas reto slimību pacientiem vadītājs Kaspars Ģirģens, lai arī reto slimību pacientiem ir nepieciešams daudz lielāks valsts atbalsts, tomēr šis ir būtisks uzlabojums atsevišķas diagnozes pacientu dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
  • Izmaiņas OCTA likumā, kas uzliek par pienākumu apdrošinātājiem ar sms informēt agrāko īpašnieku par iespēju atgūt atlikušo daļu no OCTA polises.
  • Šobrīd jau ir pausts akcepts, bet vēl tiek strādāts pie formulējuma par citām izmaiņām OCTA likumā, piemēram, kompensēt zaudējumus par veselību cietušajām personām pēc transportlīdzekļa sadursmes ar meža dzīvnieku.
  • Saeima atbalstījusi priekšlikumu iekļaut ģimenes un personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, prioritārajā grupā, kuras pašvaldībai ir jānodrošina ar dzīvojamo telpu.

NAV ATBALSTĪTS:

  • PVN SAMAZINĀJUMS elektroenerģijai, gāzei un pārtikai/ ēdinātājiem (kopš oktobra sākuma dažādos formātos iesniegts 4 reizes).
  • Bezdarbnieka pabalsta izmaksa no pirmā mēneša tiem darbiniekiem, kas pametuši darbavietu pēc pašu vēlēšanās, ņemot vērā valdības rīkojumu par nevakcinētu darbinieku atstādināšanu no darba pienākumu izpildes. Tas mazinātu nabadzības riskus, kam pakļauti šie cilvēki, jo varēs saņemt bezdarbnieka pabalstu pēc 3 mēnešiem.
  • Lai mazinātu negodprātīgu iepirkumu riskus Covid-19 aizsegā un korupciju, partija “Republika” rosinājusi atgriezties pie iepriekšējās ārkārtas situācijā ieviestās prakses – ar Covid-19 saistīto publisko iepirkumu rezultātu publicēšanas vienā vietnē www.covid19.gov.lv .
  • Pielīdzināt antigēnu testu rezultātus kā līdzvērtīgu apliecinājumu zaļajam režīmam (šobrīd atzīti par derīgiem tikai vakcinācijas un ar Covid-19 izslimošanas sertifikāti). Tas ļautu samazināt no darba atstādināto cilvēku skaitu, kas iepriekš asimptomātiski izslimojuši Covid-19 vai citu iemeslu dēļ nav veikuši laboratoriskos apstākļos analīzes.
  • Noteikt kā obligātu kārtību Covid-19 skartajām nozarēm izmaksāt atbalstu 30 kalendāro dienu laikā.
  • Ieņēmumu no Digitālā pakalpojuma nodokļa novirzīšana reto slimību pacientu ārtsēšanai. Šis nodoklis attiektos tikai uz globālām digitālo pakalpojumu korporācijām (Google, Facebook, u.tml.), kuras darbojas Latvijā. Aprēķināts, ka šāda nodokļu ieviešana dotu ieņēmumus valsts budžetā līdz pat 29,6 miljoniem eiro gadā.

Šī ir tikai daļa no darbu uzskaitījuma.