Iesniedz Saeimā priekšlikumu par tūlītēju bezdarbnieku pabalstu izmaksu

19.10.2021. Partijas “Republika” deputāti iesnieguši Saeimā priekšlikumu, kas paredz personām, kas nav vakcinētas vai kurām nav sadarbībspējīgā sertifikāta un kuras zaudējušas darbu Ministru kabineta rīkojuma par piespiedu atstādināšanu dēļ, piešķirt bezdarbnieka pabalstu no iesnieguma iesniegšanas dienas. Pretējā gadījumā valdības lēmumu dēļ daļa sabiedrības tiek apzināti atstāta bez ienākumiem un tiek pakļauta nabadzības riskam, kas Latvijā jau ir augsts.

Sandis Ģirģens, “Republika” līdzpriekšsēdētājs: “Valdībā pieņemtais rīkojums atstādināt no darba nevakcinētos darbiniekus var salīdzināt ar slazdu, jo šiem cilvēkiem nebūs iespējas saņemt likumā paredzēto atlaišanas kompensāciju no darbadevēja, savukārt no valsts bezdarbnieku pabalsts pienāksies tikai pēc trim mēnešiem. Turklāt tas viss būs rudens ziemas mēnešos, kad cilvēkiem ir jāmaksā par apkuri un būtiski kāpušas cenas energoresursiem. Šāda situācija skars pietiekami lielu sabiedrības daļu, un tam būs nopietnas sociālās sekas, tāpēc aicinām Saeimu labot valdības tuvredzību un paredzēt instrumentu, kas novērstu sociālo spriedzi un atjaunotu tiesisko paļāvību valstī. Valdības uzdevums ir nepalielināt nabadzības riskus valstī un atrast veidu, kā šos cilvēkus neatstāt bez iztikas līdzekļiem.”

Priekšlikumu iesnieguši partijas “Republika” Saeimas deputāti un to skatīs jau šo ceturtdien Saeimas sēdē.

Ministru kabineta šī gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” rezultātā daļa nevakcinēto darba ņēmēju izvēlēsies pamest darbavietu, lai pretendētu uz bezdarbnieku pabalstu, jo formāts “atstādināts no darba pienākumiem” nozīmē nesaņemt darba algu. Ņemot vērā, ka šāds lēmums varētu veicināt cilvēku masveidu aizplūšanu, valdībai ir jābūt alternatīvam risinājumam, lai šos nodokļu maksātājus neatstātu bez iztikas līdzekļiem. “Republika” priekšlikums paredz personām, kas kļuvušas par bezdarbnieku uz paša uzteikuma pamata, nodrošināt sociālās garantijas un piešķirt bezdarbnieka pabalstu no dienas, kad iesniegts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

Sandis Ģirģens vērš uzmanību, ka Latvijā ir augsti nabadzības riski, uz kuriem vienmēr norāda tiesībsargs. Energoresursu kāpums un inflācija kopumā kontekstā ar pilnīgu “lockdown” jau nozīmēs sociālās spriedzes palielināšanos sabiedrībā. Vēl viens nepārdomāts lēmums tikai veicinās šos nabadzības riskus un arī palielinās iekšējās drošības riskus un pašnāvības.

“Republika” iesniegtais priekšlikums paredz tā stāšanos spēkā no šī gada novembra un tas zaudēs savu aktualitāti līdz ar ārkārtas situācijas beigšanos.