Aicina bērniem ar invaliditāti noteikt NĪN atlaidi 50% apmērā

06.02.2022. Partijas “Republika” deputāti Kaspars Ģirģens un Ēriks Pucens rosina iedzīvotājiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumam paredzēt 50% atlaidi, taču nosakot, ka tā nevar būt lielāka par 500 eiro.

Nodokļa samazinājumu deputāti piedāvā piemērot dzīvojamām mājām, to daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgajai zemei.

Parlamentārieši rosina tos attiecināt uz personām, kurām vai tās laulātajam vai kopā ar laulāto ir bērns vai bērni ar invaliditāti, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no minētajiem bērniem.

Priekšlikums paredz, ka minētos atvieglojumus piemērotu arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta, ir bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks.